Ejdern minskar i skärgården

0

Skärgårdsstiftelsens årliga inventering visar på att ejdern fortsätter minska ute i Stockholms skärgård, medan minkarna istället blir allt fler. Även fågelprojektet är numera hotat, vilket är väldigt oroande. Karin Strandfager som är naturvårds- och miljöchef säger att ”vi behöver fler aktörer som bidrar för att kunna fortsätta”.

Skärgårdsstiftelsen har inventerat kustfåglar i Stockholms skärgård sedan år 1985. Årets kartläggning visar att ejdrarna blir allt färre. ” Ejdern är det mest oroande i dag. Minskningen har pågått i tio års tid. Thiaminbrist har konstaterats både på ejdern men även på andra arter, inte bara fåglar. Vi behöver fortfarande mer forskning för att komma fram till vad det beror på”, säger Strandfager.

Rapporten visar även att minken har ökat, trots en lyckad avskjutning. Sälen och tordmulen har också ökat sedan några år, liksom sillgrisslan. Men skarvarna har dessvärre inte blivit fler.

Dock har Skärgårdsstiftelsen sett en viss ljusning i utvecklingen av Östersjöns vatten. ”Det finns både positiva och negativa trender. Det positiva är övergödningsproblematiken, där man ser en förbättring. Blåstången exempelvis finns på djupare växtplatser än på länge, vilket betyder att vattnet är bättre.”

Det är numera inte längre bara fågel och djurarter som är hotade. Hela projektet att inventera och kartlägga Östersjöns djurliv hänger på en skör tråd.

”Det finns alltså en oro för framtiden eftersom finansieringen är oviss. Vi ser nu över det här projektet för vi behöver prioritera i vår verksamhet. Vi behöver ha andra aktörer som bidrar för att kunna fortsätta”, säger Strandfager.’

Share.

About Author

Leave A Reply