Goldströmmen håller på att försvagas

0

Den Nordatlantiska strömmen hänger ihop med Golfströmmen och har försvagats med cirka 15 procent, vilket kan leda till globala konsekvenser. Förändringarna började redan av det som brukar kallas ”lilla istiden” där klimatet blev varmare och sötvatten från smältande glaciärer bidrog till att strömmarna blev svagare. De negativa effekterna av detta märktes inte förrän på mitten av 1900-talet. Sedan dess har strömmen fortsatt att försvagas. Strömmen bidrar till ett varmare klimat i Norden trots den geografiskt nordliga placeringen. Den kan beskrivas som ett större cirkulationssystem och är viktig för jordens klimatsystem.

I artikeln, Golfströmmen har blivit svagare, publicerad på skogsaktuellt.se, framgår det att forskare tror att detta kan leda till att klimatet på jorden blir varmare och att detta kan få långtgående effekter och orsaka både extremväder i Europa, stigande havsnivåer längs Nordamerikas östkust och torka i Afrika.

Share.

About Author

Leave A Reply